Jodo Shu TOP
Welcome Message
About Pure Land Buddhism
About Honen Shonin
About Jodo Shu
Teachings and Practice
Jodo ShuInternational
Terminology
Publications
Events
Contact us
Contact us
Address : Tokyo Office, Jodo Shu Headquarters
4-7-4 Shibakoen, Minato-ku,
02.8.6 Tokyo, Japan. 105-0011
Contact us
Back to Top | Jodo Shu Home
Copyright © 2002-2008 Jodo Shu